• м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 26
  • 0352 52-40-55
  • tvpu_spt@ukr.net

Нормативні документи з питань атестації

Право на освіту - це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для успішної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.

За положенням статті 53 Конституції України, право на освіту гарантовано кожному. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах. Право на освіту гарантується кожній людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Визнання права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав людини (стаття 26), Міжнародному пакту про екологічні, соціальні та культурні права (стаття 13).

Атестація педагогічних працівників регулюється низкою нормативних документів.

1. Наказ Міністерства освіти і науки України №930 від 06 жовтня 2010 року «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

 

2. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки,     молоді  та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013).

 

3. Лист МОН молодь спорт№1/9-727 від 23.09.11 року«Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

 

4. Постанова КМУ № 1109 від 23.12.15 року «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння».

 

Використано матеріали сайту: http://tkmco.org/

Підвищення кваліфікації та атестація

 

Закони України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII

 

«Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998р. №103/98-ВР

 

«Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

 

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 р. №1109

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800

«Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000р. №963.

Положення

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010р. №930

Накази МОН України

Наказ МОН України від 20.12.2011р. №1437 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Наказ МОН України від 08.08.2013р. №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Наказ МОН України від 30.04.2014р. № 535 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів»

Наказ МОН України від 04.09.2014р. № 980 «Про скасування наказів Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2009 року № 749 та від 29 грудня 2009 року № 1238»

Наказ МОН України від 20.08.2019 р. № 1133 «Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для організації стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства освіти і науки України від 23.10.2014 № 1199, від 08.10.2015 № 1024, від 14.07.2017 № 1066»

Листи МОН України

Лист МОН України від 04.11.2019р. № 1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників»

Лист МОН України від 10.09.2013р. №1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

  • Share This: