• м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 26
 • 0352 52-40-55
 • tvpu_spt@ukr.net

Структура та органи управління закладу освіти

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про професійну(професійно-технічну)освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом училища.

Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

Організаційна структура управління

Державного професійно-технічного навчального закладу

«Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму»

У закладі здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за професіями :

 • кравець, закрійник;

 • агент з організації туризму, адміністратор;

 • перукар(перукар-модельєр), манікюрник;

 • перукар(перукар-модельєр);

 • візажист, манікюрник;

 • квіткар, флорист;

 • фотограф(фотороботи);

 • штукатур, лицювальник-плиточник.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє наглядова(піклувальна) рада училища.

Управління навчальним закладом носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється також через інші колегіальні органи:

 • педагогічну раду – постійний дорадчий орган;

 • навчально-методичну раду;

 • батьківський комітет;

 • учнівське самоврядування

У навчальному закладі функціонують такі методичні комісії:

 • викладачів, майстрів виробничого навчання з професій кравець, закрійник;

 • викладачів природничо-математичного циклу та захисту України, фізичної культури та здоров'я;

 • викладачів гуманітарних дисциплін;

 • викладачів, майстрів виробничого навчання з професії Агент з організації туризму, адміністратор;

 • викладачів, майстрів виробничого навчання за професією манікюрник; візажист, манікюрник; перукар, візажист; перукар (перукар - модельєр);

 • класних керівників, вихователів та художніх керівників;

 • викладачів, майстрів виробничого навчання з професій флорист, квіткар, штукатур, лицювальник-плиточник.

Служба супроводу навчального закладу :

Інформаційно-ресурсний центр (бібліотека)

Головним завданням центру є надання допомоги педагогам та здобувачам освіти в освітньому процесі; забезпечення учасникам освітнього процесу доступу до інформації, знань, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

Соціально-психологічний супровід здійснює практичний психолог училища

Медичний супровід здійснює фельдшер  медичного кабінету училища

 • Share This: