• м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 26
  • 0352 52-40-55
  • tvpu_spt@ukr.net

Особливу увагу психологічна служба приділяє соціально-психологічній адаптації першокурсників. Тому на початку кожного навчального року проводиться серія зустрічей із здобувачами освіти нового набору та їх класними керівниками, майстрами виробничого навчання. На засіданні студентської ради та на виховних годинах проводиться обговорення адаптаційних механізмів, динамічних процесів розвитку учнівської групи, вікові психофізіологічні особливості першокурсників та психічні стани, які супроводжують адаптаційні процеси людини. Обговорюється та планується сумісна робота психолога з класним керівником щодо надання допомоги здобувачів освіти під час адаптації до навчання в училищі. Завдяки результатам соціально-психологічних досліджень виявляються здобувачі освіти, що потребують особливої уваги, з якими проводяться індивідуальні заняття, які будуються на виявленні первинних проблем, поглибленій діагностиці, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації. Кожен крок психологічної служби спрямований на згуртованість групи, налагодженність міжособистісних стосунків, на соціалізацію поведінки в конфліктних ситуаціях, на позитивне лідерство, а також на розвиток особистісних якостей та ін.).

Для визначення актуальних проблем та шляхів надання допомоги студентам нового набору і кураторам, психологічною службою кожного року проведиться психодіагностичне дослідження соціально-психологічної адаптованості студентів та опитування щодо труднощів, з якими вони стикаються протягом адаптаційного періоду. Дослідження проводиться за анкетою «Соціально-психологічна адаптація до нових навчальних умов студентів груп нового набору».

З метою створення сучасного, безпечного, недискримінаційного, партнерського, сприятливого середовища для успішної соціалізації та адаптації першокурсників професійно-технічного закладу. Практичний психолог Забитівська Тетяна Ярославівна розробила програму «Адаптаційна мобільність першокурсників», яка спрямована на формування життєвих компетентностей першокурсників, створення умов для оптимізації особистісного розвитку та адаптації, на підвищення чутливості до змін, формування установки сприймати нові умови життя без стресу, здатності швидко змінювати свою поведінку.

Отже, результати досліджень засвідчують, що ефективність процесу соціальної адаптації залежить від організації учбового процесу, психологічного комфорту особистості, ціннісних орієнтацій, рівня мотивації, взаємодії із здобувачами освіти і викладацьким складом, самоорганізації і самоконтролю, комунікативних і організаторських здібностей, особистісних особливостей здобувачів освіти. виховних годинах. Експериментальні дослідження програми показали, що програма сприяла підвищенню рівня соціальної адаптації досліджуваних, формуванню відповідальності, навичок самоконтролю, значному зниженню рівня агресивності, тривожності, ригідності, фрустрації, налагодженню позитивних взаємин, зміні соціального статусу на більш сприятливий для повноцінного існування в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу.

Адаптаційна мобільність першокурсників

  • Share This: