МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ НА 2022-2027 РОКИ

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки, яку розроблено  на виконання Указу Президента України від 30 березня 2021 р. № 130/2021 «Про пріоритетні заходи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти».

Метою запропонованої Концепції є створення умов для якісної підготовки кваліфікованих кадрів згідно з пріоритетами державної політики, орієнтованої на розвиток та самореалізацію особистості, її участі та інтеграції у суспільне життя, а також рівного доступу до професійної (професійно-технічної) освіти.

Зауваження та пропозиції до проєкту Концепції просимо надсилати до 17 травня 2021 року на електронну адресу: kovalenko@mon.gov.ua (Коваленко Сергій Петрович, державний експерт експертної групи з питань управління та державно-приватного партнерства директорату професійної освіти).

proyektkontseptsiyiderzhtsilovoyisotsprohramyrozvytkuprofosvity2022-2027