• м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 26
  • 0352 52-40-55
  • tvpu_spt@ukr.net

Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога

     Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності педагога. Однією з таких форм може стати Портфоліо педагога, популярне в різних системах освіти.

     В перекладі з англійської – «папка, справа, посада»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької - «викладати», «формулювати», «нести», а також «аркуш»,  «сторінка» або «досьє», «зібрання досягнень». Загальне визначення терміна зі словника іншомовних слів і виразів вказує на дві основні закономірності портфоліо:

  • візитна картка (тобто, інформація, яка дає уявлення про особу, і в широкому сенсі - людину як особистість);

  • досьє (тобто сукупність документів, які формують уявлення про здобутки у професійній діяльності цієї особистості).

     Портфоліо - це не просто механічна фіксація здобутків упродовж звітного періоду, це засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога, що дозволяє продемонструвати усі досягнення педагога, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку. Це і форма рефлексії, що дозволяє педагогу проаналізувати власну педагогічну діяльність, здійснити якісну оцінку результату і вибудувати план подальшої роботи, підвищити її ефективність. Це й інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.

Портфоліо Богуславець Л.А.

Портфоліо Богуславець Л.А.

Портфоліо Брик Ю.Р.

Портфоліо Брик Ю.Р.

Портфоліо Олійник Н.М.

Портфоліо Олійник Н.М.

Портфоліо Ониськів О.М.

Портфоліо Ониськів О.М.

Портфоліо Андріанова В.Ю.

Портфоліо Андріанова В.Ю.

Портфоліо Горбачова Є.В.

Портфоліо Горбачова Є.В.

Портфоліо Діхтяр Ж.С.

Портфоліо Діхтяр Ж.С.

Портфоліо Козуб Я.Я.

Портфоліо Козуб Я.Я.

Портфоліо Кузик М.А.

Портфоліо Кузик М.А.

Портфоліо Романів С.К.

Портфоліо Романів С.К.

Портфоліо Рак О.В.

Портфоліо Рак О.В.