Ділимось досвідом

 

1. Брик Ю.Р. Основні напрями сучасної біотехнології.

//Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", №1, січень 2016, с. 18-20

2. Жулавська Л.Л. Learning. Is it important?

//Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", №11, листопад 2015, с. 46-47

3. Брик Ю.Р. Корозійні та резорбтивні отруєння й отрути, що їх викликають.

//Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", №10, жовтень 2015, с. 4-6.

4. Ярмошевич О.Б. Харчові добавки. Е-числа.

//Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", №10, жовтень 2015, с. 25-26.

5. Братусь М.П. Роман А. Камю "Чума" - художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії. Сутність морального вибору борців з чумою у романі.

//Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", №8, серпень 2015, с. 7-9.

6. Рибіна І.О. Складові психологічної комфортності сучасного уроку.

//Український теоретико-методичний соціогуманітарний журнал "Психологія і суспільсьтво" №1, 2015, с. 122-127.

7. Федорович Т.З. З досвіду роботи над єдиною методичною проблемою у ТВПУ сфери послуг та туризму.

//Інформаційно-методичний збірник НМЦ ПТО у Тернопільській області, 2014.

8. Атаманчук І.С. Укладення волосся хвилями. Розташування хвиль залежно від форми зачіски.

//Інформаційно-методичний збірник НМЦ ПТО у Тернопільській області, 2014, с. 175-182.

9. Явор Н.Я. Робота у текстових редакторах. Завантаження текстового редактора. Створення та збереження файлів документів

//Інформаційно-методичний збірник НМЦ ПТО у Тернопільській області, 2014, с. 163-174.

10. Братусь М.П. "Моя любов зі мною не умре; вона сильніша смерті і відчаю..." Урок за творами Степана Будного.

//Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України "Дивослово" №60, січень 2010, с. 22-24.

11.  Ярмошевич О.Б. Оксиди Карбону і Сіцилію.

//Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", №16-17, червень 2011, с. 46-48.

12.  Ярмошевич О.Б. Фізичні та хімічні властивості сульфатної кислоти.

//Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", №16-18, червень 2010, с. 48-50.

13. Ярмошевич О.Б. Основні компоненти ядра. Біологічна роль ядра.

//Біологія і хімія в школі, №6, 2010, с. 31-32.

14. Діхтяр Ж.С. Урок виробничого навчання "Обробка застібки вшивними планками"

15. Мельник Л.Й. Методична розробка уроку з технології виготовлення одягу на тему "Технологія обробки виточок, підрізів"

16. Карташова Л.Ф. Методична розробка позаурочного заходу на тему: "З історії походження назв тканин та одягу"

17. Карташова Л.Ф. Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: "Обробка кишені у шві"

18. Романів С.К. Методична розробка уроку виробничого навчання на тему "Обробка кишені з листочкою з вшивнимик кінцями"

19. Явор Н.Я. Системи опрацювання табличних величин // журнал "Інформатика" №4, квітень 2017, с. 24-28.

20. Гогусь Л.В. Методична розробка уроку "Технологічні властивості тканини

21. Рихлевич Л.І. "Формування підприємницької компетентності майбутніх кравців при вивченні економічних дисциплін"

//V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 19-20 жовтня 2017р., збірник "Інноваційні технології в підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування". с. 49-53.

22. Мельник Л.Й. "Професійна компетентність майбутніх працівників сфери послуг"

//V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 19-20 жовтня 2017р., збірник "Інноваційні технології в підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування". с. 49-53.

23. Теребенець Л.В. "Практика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки майбутніх фахівців"

//Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи", жовтень 2017 року.

24. Жулавська Л.Л. "Формування якісно нового рівня освіти через оптимальне поєднання традиційних та новітніх технологій з метою забезпечення сприятливих умов та підвищення успішності навчання у ПТНЗ".

//Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи", жовтень 2017 року.

25. Іванцик О.Є. "Застосування програмно-педагогічних засобів та інтернет ресурсів на уроках професійно-теоретичної підготовки".

//Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи", жовтень 2017 року.

26. Рихлевич Л.І. "Формування підприємницької компетентності майбутьніх кравців при вивченні економічних дисциплін".

//Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково - практичної інтернет конференції "Іноваційні технології в підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування" - Херсон:ХДУ, 2017 - 276с.

27. Брик Ю.Р. Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського у самоосвітній діяльності педагога (Трансформація української педагогічноїконцепції на початку ІІІ тисячоліття: Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції м. Тернопіль, Україна, 31 жовтня 2018 року) (Редколегія: О.М. Петровський, У.М. Вітенко, A. Janowski, В.С. Мисик, Ф.І. Полянський, М.А. Мартинів, Т.О. Сергуніна)

//Науковий методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної осіти. - Тернопіль: ТОКІППО 2018. - вип. 9. - 53с.

28. Жулавська Л.Л. Атестація як визначальний чинник ефективного підвищення професійної компетентності викладача. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи:зб. наук. праць

/ [ упорядник Ю.І. Колісник - Гуменюк В.І. - Київ - Львів - Бережани - Гомель, 2018. - вип. 3. - 451с.

29. Теребенець Л.В. Формування творчої особистості випускника ПТНЗ Мабутнього фахівця.

Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи:зб. наук. праць / [ упорядник Ю.І. Колісник - Гуменюк В.І. - Київ - Львів - Бережани - Гомель, 2018. - вип. 3. - 451с.

30. Діхтяр Ж.С.  Проведення декад професій як засіб розширення професійної компетенції учнів та педагогів. Міжнародна науково - практична інтернет - конференція "Іноваційні технології при підготовці Фахівців для швейної промисловості" (12 грудня 2018 року, м. Біла Церква).

31. Гогусь Л.В. З досвіду застосовування ІКТ на уроках професійно - теоретичного та виробничого навчання з професії "Кравець". Міжнародна науково - практична інтернет - конференція "Іноваційні технології при підготовці Фахівців для швейної промисловості" (12 грудня 2018 року, м. Біла Церква).

32. Мельник Л.Й. Застосування інформаційно - комунікаційних технологій при підготовці робітничих кадрів. Міжнародна науково - практична інтернет - конференція "Іноваційні технології при підготовці Фахівців для швейної промисловості" (12 грудня 2018 року, м. Біла Церква).

33. Богуславець Л.А. Методика проведення іноваційних занять та позаурочних навчальних заходів у закладах професійної освіти. Міжнародна науково - практична інтернет - конференція "Іноваційні технології при підготовці Фахівців для швейної промисловості" (12 грудня 2018 року, м. Біла Церква).

34. Ярмошевич О.Б. Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів. / Газета для вчителів біології та природознавства, №7(859) липень 2019. с. 23-29.