Безпека життєдіяльності

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності

     Безпечні умови праці – найголовніша засада функціонування навчального закладу.

     У процесі навчання учні оволодівають різними професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, які є травмонебезпечними. Головним завданням є формування у майбутніх робітників знань і навичок з безпечного ведення робіт, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я як власного, так і інших працівників.

     В навчальному закладі діє ефективна система проведення профілактичної роботи з попередження випадків травматизму серед учнів.

     Профілактика учнівського травматизму розглядається як цілісна система роботи (бесіда з попередження травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, тижні безпеки життєдіяльності) спрямована не тільки на первинні причини травматизму серед учнів, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я молоді, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, розвитку та життєвого успіху.

     У сучасних умовах професійна освіта повинна забезпечити майбутнього фахівця належним рівнем життєвих компетенцій, що зробить його адаптованим в навколишньому середовищі, підготовленим до самостійного життя та суспільної діяльності.

bezpeka_na_vodi

Pobut_fire

01_travmatyzm

2_railway

3_road

4_fire

5_spring

6_electro

     Всесвітній день охорони праці

     Метою заходу - ознайомлення учнівської молоді з правилами здорового способу життя. Протягом тижня на виховних годинах з учнями проводилися бесіди, організовано виставку стінгазет за тематикою "Захищене і здорове покоління".

     Для проведення міні-лекторію запрошено лікаря-епідеміолога КУТОР ТОНД відділу профілактики та лікування ВІЛ-інфекцій СНІДу.