Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти