Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників