Агент з організації туризму, адміністратор

Агент з організації туризму, адміністратор

Професійна підготовка за спеціальністю “Агент з організації туризму” в ТВПУ сфери послуг та туризму спрямована саме на майбутнє кадрове забезпечення сфери туризму, а тому має важливе практичне значення. Особливо слід підкреслити, що при цьому дуже важливо робити наголос на майбутній виробничій функції таких працівників.

 

Для задоволення головної мети туристичної діяльності – організації відпочинку і дозвілля туристів – майбутні агенти з туризму здобувають не лише спеціальні теоретичні знання, але й в ході виробничого навчання та виробничої практики готуються до здійснення основної діяльності туристичних підприємств, яка полягає в розробці турів і екскурсій та подальшій їх реалізації на туристичному ринку.

Зважаючи на аграрну специфіку нашого регіону, вирішено давати учням додаткову методично-професійну підготовку для залучення їх в розвиток нової і найбільш перспективної для Тернопільщини спеціалізації в галузі сільського (зеленого) туризму.

Окрім цього, учні мають змогу під час виробничого навчання вивчати передові інноваційні технології, що впроваджуються в готельній індустрії, санаторно-курортному лікуванні та власне організації туристичної діяльності на базі туристичної агенції.

Подальше закріплення здобутих знань на виробничій практиці, дозволяє майбутнім фахівцям не лише відшліфувати практичні вміння і перетворити їх в навички щоденної кропіткої роботи з клієнтом (екскурсантом), але й створює передумови для подальшого працевлаштування учнів.

Адміністратор – здійснює роботу по ефективному і культурному обслуговуванні відвідувачів. Консультує відвідувачів по питаннях, які стосуються послуг і запропонованих товарів, слідкує за роботою менеджерів. Стабільний попит на ринку праці – професія адміністратора потрібна практично у всіх сферах – від салону краси до великого підприємства.

До обов’язків відносять: координацію роботи офісу, прийом і реєстрацію замовників і клієнтів, прийом дзвінків, роботу з документами. Займається діяльністю по обслуговуванні відвідувачів, створенні для них комфортних умов. Контролює зберігання матеріальних цінностей.

Таким чином, основною метою підготовки фахівців у сфері туристичної діяльності ми вбачаємо випуск з училища кваліфікованого спеціаліста, здатного на практиці реалізувати будь-які сучасні економічні та соціальні інноваційні вимоги туристичного ринку праці.

Це дозволить нашим випускникам отримати не лише якісну освіту та бажану професію, але й озброїть їх надійним інструментом для подальшої самореалізації в складних і мінливих сучасних ринкових умовах.